Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj2018-10-23T07:33:49+00:00

Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj

Dobro došli na jedinstvenu online platformu koja donosi sve relevantne informacije o djeci bez pratnje, prije svega u Hrvatskoj, ali i u širem regionalnom i europskom kontekstu!

Svrha ove platforme je omogućiti na jednom mjestu pregled i dostupnost vijesti, podataka, najznačajnijih međunarodnih, europskih i hrvatskih dokumenata, publikacija i primjera dobre prakse u području podrške i skrbi o djeci bez pratnje. Također želimo povezati različite institucije, organizacije i profesionalce u neposrednom radu s djecom bez pratnje te potaknuti na aktivno korištenje sadržaja platforme, kao i doprinos i razmjenu relevantnih informacija i sadržaja. Stoga pozivamo institucije i profesionalce da nas kontaktiraju putem navedenih društvenih mreža i e-mail adresa i dostavljaju vlastite materijale, dokumente, pitanja, primjedbe, prijedloge, obavijesti o događanjima…

Online platforma nastala je kao jedna od aktivnosti u projektu „Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj“ koji provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku organizacije Save the Children i financijsku podršku Agencije za međunarodni razvoj britanske vlade (Department for International Development – DFID).

Cilj projekta

Jačanje i osnaživanje koordinacije nadležnih institucija kako bi se osigurala bolja zaštita i brže reagiranje na probleme s kojima se svakodnevno susreću djeca u pokretu, odnosno kako bi se razvili programi izravne podrške i zaštite djece bez pratnje.

Podrška i suradnja

Projekt se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u realizaciji svih ključnih aktivnosti te uz kontinuiranu suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova.

Trajanje projekta

Trajanje projekta je predviđeno do kraja lipnja 2017. godine.

Ključne aktivnosti projekta

Procjena potreba

provođenje analize efikasnosti postojećih rješenja podrške djeci bez pratnje, odnosno mapiranje postojećih usluga i potreba,

 

Savjetodavni odbor

  • okuplja stručnjake koji se bave područjem zaštite djece bez pratnje iz četiri nadležna ministarstva (za područje socijalne politike, unutarnjih poslova, obrazovanja, pravosuđa) i 11 stručnjaka iz akademske zajednice, međunarodnih i organizacija civilnog društva (popis članica/članova možete vidjeti ovdje)

  • uspostavljen sa svrhom osiguranja stručne podrške, kontinuiranog praćenja i savjetovanja projektnog tima prilikom implementacije projekta

  • odnosi se na davanje preporuka, odnosno ključnih informacija i podrške projektnom timu, kao i na aktivnu ulogu u jačanju razumijevanja opće i stručne javnosti za probleme s kojima se susreću „djeca u pokretu“

Izgradnja kapaciteta

organizacija treninga za najmanje 60 stručnjaka iz područja zaštite dječjih prava, kako bi se ojačalo njihovo djelovanje i razvio učinkovit i sveobuhvatan program zaštite djece bez pratnje,

trening trenera – edukacija stručnjaka koji će biti osposobljeni nastaviti obučavati osobe koje se svakodnevno susreću i rade s djecom bez pratnje,

Zagovaranje i podizanje svijesti o području zaštite djece bez pratnje

organizacija konferencije

publikacija stručnog rada s preporukama za sustavno poboljšanje postojećeg sustava zaštite i podrške

izrada tiskanih i audio-vizualnih materijala, u cilju senzibilizacije i informacije stručne i šire javnosti

Razvoj online platforme sa svrhom dostupnosti na jednom mjestu relevantnih međunarodnih, europskih i nacionalnih dokumenata, vijesti, informacija, publikacija, analiza i istraživanja.

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE