Projekt ALFACA II2019-09-09T08:06:47+00:00

Projekt ALFACA II – ALTERNATIVE FAMILY CARE

Projekt ALFACA II razvijen je temeljem podataka iz dosadašnje dugogodišnje praske i saznanja o razvojnim i specifičnim potrebama djece bez pratnje u skrbi u brojnim europskim zemljama. Postoji opća usuglašenost među stručnjacima u EU, utemeljena na Konvenciji o pravima djeteta kako je obiteljski oblik skrbi najbolji za većinu djece odvojene ili bez pratnje roditelja/zakonskih zastupnika. No, samo manji od ukupnog broja djece bez pratnje u zemljama EU žive u obiteljskom obliku skrbi, odnosno u udomiteljskim obiteljima, a većina ih je smještena u različitim vrstama institucija.

Međutim, u pojedinim zemljama članicama EU evidentan je napredak u procesu razvoja udomiteljstva za djecu bez pratnje. Osim navedenog, ALFACA II ima ishodište i u rezultatima prethodno provedenih projekata od strane organizacije Nidos i partnera, zajednički i pojedinačno. Primjerice u sklopu projekta Alternativna obiteljska skrb (ALFACA) – (provedenog 2015-2017), Nidos i partneri poduzeli su daljnje korake u prekograničnoj suradnji i razmjeni znanja razvijanjem ALFACA treninga. Obuka se sastoji od e-učenja i priručnika, kao i dodatnih informacija i alata. Oni pružaju praktičarima opće znanje o radu s prijemnim, udomiteljskim obiteljima koji se brinu o djeci bez pratnje i znanju o zapošljavanju, selekciji, podudaranju (uparivanju) te usmjeravanju i vođenju tih
obitelji. Trodnevni trening trenera za stručnjake koji je održan u Nizozemskoj u studenom 2016. bio je početak širenja treninga. Sudionici iz 18 zemalja članica EU bili su osposobljeni da omoguće pružanje ALFACA treninga praktičarima u svojim zemljama. Predstavnici organizacija svih zemalja koje
sudjeluju u projektu ALFACA II sudjelovali su u treningu trenera. S obzirom na razvijen ALFACA- trening te da je započela njegova diseminacija, postoje pretpostavke za daljnje razvijanje odgovarajućeg sustava vezano uz primitak i smještaj u obiteljima unutar država članica. Kako bi se takav sustav uspostavio, važno je sagledati i povezati sve razine odgovornosti, a posebno na razini državne vlasti te je stoga i pokrenut projekt ALFACA II.

Nakon provedenog ALFACA-treninga, započela je uspješna uspostava udomiteljstva za djecu bez pratnje i u Belgiji. Međutim u Cipru, Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj razvoj sustava udomiteljstva za djecu bez pratnje tek predstoji, a aktualno su djeca većinom smještena u različite institucije socijalne skrbi.

Opći cilj projekta

Omogućiti projektnim partnerima da ostvare održivu uspostavu udomiteljstva za djecu bez pratnje u svojim zemljama, što uključuje: donošenje zajedničke vizije o načinu ostvarenja održive obiteljske skrbi; izradu akcijskih planova vezanih uz razvoj nacionalnog sustava o ovom pitanju, u parterskim zemljama; poticanje prihvaćanja akcijskih planova od strane donositelja odluka i vlade; daljnje širenje samog ALFACA treninga

Partneri i suradnici

  • Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
  • ­ METAdrasi (Grčka)
  • Amici dei Bambini (Italija)
  • Hope for Children CRC policy centre (Cipar)
  • Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel (Belgija)
  • Minor-Ndako (Belgija)
  • Mentor Escale (BE)

Trajanje projekta

veljača 2018. – srpanj 2019. godine

Ključne aktivnosti projekta

Situacijska analiza

stanja u sustavu udomiteljstva za djecu u svakoj partnerskoj zemlji, koja je uključivala sastanak stručnjaka, SWOT analizu, intervjue sa stručnjacima i sa samom djecom bez pratnje. Situacijska analiza provedena je od travnja do studenog 2018. godine, a rezultirala je izradom izvješća o stanju u području udomiteljstva za djecu (Country report), s istaknutim preporukama i akcijskim planom aktivnosti koje bi pridonijele upostavi udomiteljstva za djecu.

Sastanak stručnjaka

Vrlo značajna sastavnica situacijske analize, koja je omogućila povezivanje eksperata u području udomiteljstva za djecu i kroz ovaj projekt.

– 24.4.-25.4.2018, Zagreb – Centar za nestalu i zlostavljanu djecu organizirao održavanje dvodnevnog sastanka, u koji su uključeni eksperti s dugodišnjim  skustvom i vrsnim kompetencijama u području udomiteljstva za djecu, uz druge dionike u skrbi o djeci bez pratnje u Hrvatskoj, predstavnike organizacije Nidos i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Sastanak je bio izvrsna prilika za razmjenu informacija o trenutnom stanju, planovima i aktivnostima uključenih dionika te potrebama i mogućnostima razvoja udomiteljstva za djecu bez pratnje u Hrvatskoj.

ALFACA trening

  • Tijekom 15. i 16.11.2018. u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu održan je trening ALFACA (Alternative family care – Alternativna obiteljska skrb). Trening su proveli stručnjaci nizozemske organizacije NIDOS u partnerstvu sa stručnjacima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, a polaznici su bili eksperti u području udomiteljstva i drugih oblika skrbi o djeci iz: Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj, centara za socijalnu skrb i domova socijalne skrbi iz različitih područja Hrvatske, Hrvatske udruge socijalnih radnika, Foruma za kvalitetno udomiteljstvo, Udruge „Sirius“, Hrvatskog Crvenog križa te  Udruge „Breza“.

Poseban fokus treninga je bio usmjeren na: prava i specifične potrebe djece bez pratnje, rad i komunikaciju u interkulturalnom okruženju, analizu strategije, metoda i specifičnih aktivnosti u procesu regrutiranja, procjene i smještaja djeteta bez pratnje u udomiteljsku obitelj. Ukupnoj uspješnosti i atmosferi treninga pridonijeli su brojni interaktivni sadržaji, dinamične diskusije i aktivan angažman svih sudionika.

ALFACA PRIRUČNIK

Polaznici su trening ocijenili vrlo korisnim, a posebno su istaknuli kvalitetu Priručnika za stručnjake koji rade s udomiteljskim obiteljima i s djecom bez pratnje koja žive u udomiteljskim obiteljima „Alternativna obiteljska skrb“, koji sadrži i različite instrumente za procjenu udomiteljskih obitelji, uparivanje djeteta i obitelji te praćenje kvalitete života i podrške djetetu od strane udomiteljske obitelji. Navedeni instrumenti su u cijelosti na raspolaganju stručnjacima za implementaciju i prilagodbu u predstojećem razvoju udomiteljstva za djecu bez pratnje u Hrvatskoj.

Priručnik u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

PREPORUKE

U okviru projekta izrađena je brošura koja sadrži ključne preporuke partnera, s ciljem širenja informacija o značaju uspostave i razvoja udomiteljstva za djecu bez pratnje

Brošuru možete preuzeti ovdje.

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE