Česta pitanja2018-09-28T11:44:17+00:00

Česta pitanja

 • Tko je dijete bez pratnje?

Prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti:

„Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.“

 • Životno, iz zapažanja i iskustava u praksi….

“Riječ je o djeci koja putuju sama i potpuno nezaštićena, pretežno iz azijskih i afričkih zemalja, izložena raznim rizicima za svoj život, ugroženog i narušenog cjelokupnog integriteta, često potpuno oduzetog osobnog dostojanstva, prava na djetinjstvo i svih prava koja djetinjstvu i djetetu pripadaju te koja nerijetko čine službene statistike i „crne“ brojke nestale djece.

“Svakodnevica i osjećaji djece bez pratnje ispunjeni su besperspektivnošću, strahom za vlastiti i život svojih obitelji, nemogućnošću da se zaštite i izraze zbog jezičnih barijera u stranim okruženjima na putu, često su bez osnovnog obrazovanja i pismenosti. Nerijetko su njihovi roditelji platili za njihov „neregulirani“ put kako bi barem njih spasili patnji života u vlastitoj zemlji. Dolaze iz uvjeta rata, krajnjeg siromaštva i bijede, svjedočenja smrti svojih bližnjih i razrušenosti domova i života, smrti druge djece s kojom putuju, s bremenom odgovornosti i misije da dopru do zapada Europe, zaposle se i tako pomažu obiteljima u zemlji podrijetla. Djeca bez pratnje na putu često su „meta“ krijumčara i trgovaca ljudima, žrtve zlouporabe u različite kriminalne svrhe, postaju „djeca ulice“, prose i kradu da bi preživjeli i/ili jer su prisiljeni da zarade i „vrate dug“ za svoje putovanje.

 • Koja su prava osigurana djetetu bez pratnje?

“Dijete bez pratnje je prije svega dijete te se i djetetu bez pratnje, osigurava pristup pravima koja pripadaju svakom djetetu, neovisno o podrijetlu, vjerskoj pripadnosti, spolu ili bilo kojem drugom obilježju, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

Djetetu bez pratnje osigurana su sljedeća prava:

 • Procjena potreba – procjena najboljeg interesa, dobrobiti, sposobnosti, vrste i stupnja teškoća i/ili rizika
 • Skrbnička zaštita – dijete bez pratnje je u osnovi, dijete bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Obiteljskim zakonom Republike Hrvatske predviđeno je imenovanje posebnog skrbnika djetetu bez pratnje, stranom državljaninu (članak 240. stavak 1. točka 7.)
 • Prevođenje – djetetu bez pratnje se mora osigurati komunikacija na njegovom materinjem jeziku.
 • Učenje hrvatskog jezika – kako bi se djetetu bez pratnje omogućilo što lakše uključivanje u svakodnevicu, obrazovanje te integraciju u društvo vršnjaka i društvo općenito, potrebno je što prije uključiti dijete u pripremnu nastavu hrvatskog jezika.
 • Obrazovanje – po dolasku djeteta bez pratnje neophodno je u što kraćem roku uključiti ga u obrazovanje, sukladno njegovoj kronološkoj i obrazovnoj dobi te njegovim sposobnostima, uz uvažavanje i podršku u prevladavanju eventualnih teškoća.
 • Smještaj – sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, djetetu bez pratnje osigurava se privremeni smještaj u ustanovama socijalne skrbi (dječji domovi, domovi za odgoj djece i mladeži s problemima u ponašanju, centri za pružanje usluga u zajednici). Trenutno se smještaj osigurava u 12 ustanova socijalne skrbi na području cijele države.
 • Psihosocijalna podrška i skrb od strane educiranih stručnjaka
 • Pristup zdravstvenoj zaštiti i skrbi
 • Spajanje obitelji – u cilju pronalaska i spajanja djeteta bez pratnje s roditeljima ili rođacima, posebni skrbnik u suradnji s nadležnim institucijama i organizacijama (sustava socijalne skrbi, policije i Hrvatskog Crvenog križa) poduzima mjere u cilju spajanja djeteta bez pratnje s članovima njegove obitelji.
 • Pristup međunarodnoj zaštiti – sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
 • Siguran povratak u zemlju podrijetla
 • Gdje mogu naći proceduru postupanja u slučaju dolaska djeteta bez pratnje u moju instituciju?

“Vlada Republike Hrvatske je 18. srpnja 2013. godine donije Protokol o postupanju s djecom odvojenom od roditelja-stranim državljanima. Protokol uređuje obveze i način suradnje, kao i konkretne načine postupanja prema djetetu bez pratnje.

 • Tko može biti poseban skrbnik?

“Poseban skrbnik može biti osoba koja raspolaže osobinama i sposobnostima koje se uzimaju u obzir kao kriterij za imenovanje skrbnika. Odredbe o skrbništvu i posebnom skrbništvu sadržane su u Obiteljskom zakonu.

“Posebne skrbnike imenuje nadležni centar za socijalnu skrb. Najčešće se posebnim skrbnicima imenuju stručni radnici centara za socijalnu skrb ili drugih ustanova socijalne skrbi u kojima su djeca bez pratnje na smještaju.

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE