Publikacijie2019-09-06T13:54:16+00:00

Publikacije o djeci bez pratnje u Hrvatskoj

  1. Zbornik radova „Djeca bez pratnje“, Ured pravobraniteljice za djecu, 2008., http://www.dijete.hr/joomdocs/zbornik_djeca_bez_pratnje.pdf
  2. Bužinkić, Kranjec (ur): Pregled pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu stranaca u Hrvatskoj, TEMA: Djeca bez pratnje te slučajevi rasizma i ksenofobije u 2012., Centar za mirovne studije, 2013., http://www.cms.hr/system/publication/pdf/39/Pregled_pravnog_i_institucionalnog_okvira_za_za_titu_stranaca_u_Hrvatskoj.pdf
  3. Kraljević, Marinović, Živković Žigante: Djeca bez pratnje, strani državljani u Republici Hrvatskoj, UNHCR, Zagreb, svibanj 2011., http://www.unhcr.hr/images/stories/pdf/unhcr_djecabezpratnje_hr_webpage.pdf
  4. Korać Graovac, Aleksandra (ur): Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014.,
  5. Hrabar, Dubravka, Opći komentar br. 6 o djeci bez pratnje i razdvojenoj djeci u: Pravna zaštita djece bez pratnje, (ur) Aleksandra Korać Graovac, Zagreb, 2014.
  6. Župarić-Iljić , Mlinarić: Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja, Migracijske i etničke teme, 2015., https://ojs.imin.hr/index.php/met/article/viewFile/249/248
  7. Preporuke pravobraniteljice za djecu Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: http://www.dijete.hr/websites/dijete.hr/index.php/hr/vijesti-othermenu-98/2621-preporuka-pravobraniteljice-o-zatiti-djece-stranaca-bez-pratnje.html
  8. Brošura – Unapređenje kulturalnih kompetencija stručnjaka u radu s djecom bez pratnje
  9. ALFACA – ALTERNATIVNA OBITELJSKA SKRB – priručnik 
  10. ALFACA II – Brošura

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE