Republika Hrvatska2018-10-23T08:02:27+00:00

REPUBLIKA HRVATSKA (zakonski i strateški dokumenti)

  1. Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010, 5/2014, http://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske
  2. Obiteljski zakon, Narodne novine 103/2015, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html
  3. Prekršajni zakon, Narodne novine 107/2007, 39/2013, 157/2013, 110/2015, http://www.zakon.hr/z/52/Prekr%C5%A1ajni-zakon
  4. Zakon o sudovima za mladež, Narodne novine 84/2011, 143/2012, 148/2013, 56/2015, http://www.zakon.hr/z/180/Zakon-o-sudovima-za-mlade%C5%BE
  5. Zakon o pravobranitelju za djecu, Narodne novine 96/2003, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_06_96_1221.html
  6. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Narodne novine 80/2013, http://www.zakon.hr/z/634/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju-i-zdravstvenoj-za%C5%A1titi-stranaca-u-Republici-Hrvatskoj-
  7. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Narodne novine 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli
  8. Zakon o strancima, Narodne novine 130/2011, 74/2013,

http://www.zakon.hr/z/142/Zakon-o-strancima

  1. Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_99_1955.html

  1. Pravila boravka u prihvatnom centru za strance, Narodne novine 66/2013, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_66_1312.html
  2. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, Narodne novine 70/2015, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_70_1328.html
  3. Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata, Narodne novine 135/2015, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2541.html
  4. Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka, Narodne novine 99/2014,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_99_1955.htmlž

  1. Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, http://www.zakon.hr/z/222/zakon-o-socijalnoj-skrbi
  2. Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja socijalnih usluga, Narodne novine 40/2014, 66/2015, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html i http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_66_1277.html
  3. Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća, Narodne novine 100/2015,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1952.html

  1. Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja, Narodne novine 3/2016,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_3_24.html

  1. Zakon o nadzoru državne granice, Narodne novine 83/2013, 27/2016, http://www.zakon.hr/z/450/Zakon-o-nadzoru-dr%C5%BEavne-granice
  2. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Narodne novine 143/2013,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html

  1. Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći, Narodne novine 64/2014, 20/2016,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1222.html

  1. Protokol o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/Arhiva/104.%20-%2017.pdf
  2. Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_66_1312.html

  1. Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2008 i 2013. – 2015. godine, Narodne novine 27/2013http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_27_456.html
  2. Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

https://vlada.gov.hr/pristup-informacijama/programi-strategije-planovi-i-izvjesca/strateski-dokumenti-vlade-rh/ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku/17700

25. Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE