Održan je 1. sastanak Koordinacije za djecu bez pratnje2018-10-23T08:18:29+00:00

Project Description

Održan je 1. sastanak Koordinacije za djecu bez pratnje

U prostoru Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Zagrebu, Hebrangova 18, 21. ožujka 2018. godine, održan je 1. sastanak Koordinacije za djecu bez pratnje.

Koordinacija je okupila 16 stručnjaka iz različitih ministarstava, ustanova socijalne skrbi, međunarodnih i organizacija civilnog društva, uključenih u područje zaštite djece bez pratnje u Hrvatskoj.

Utemeljenje za iniciranje ove aktivnosti sadržano je i u jednom od specifičnih ciljeva projekta – Jačanje i umrežavanje sustava skrbi, podrške, integracije i zaštite prava djece bez pratnje na području RH.

Sastanak je vodila Dubravka Marušić, socijalna pedagoginja i voditeljica ureda Centra u Zagrebu. Spomenula je kako je u razdoblju od kolovoza 2016. do lipnja 2017. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodio projekt „Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj“ u partnerstvu s organizacijom Save the Children. U okviru tog projekta uspostavljen je Savjetodavni odbor čija se uloga sastojala u praćenju, pružanju podrške, sudjelovanja u stručnom vođenju i savjetovanju prilikom implementacije projekta te pomoći pri izgradnji međuresorne mreže, odnosa, podrške i širenja svijesti o potrebama djece bez pratnje. Savjetodavni odbor je okupio 15 članova, predstavnika relevantnih institucija i organizacija, većinom stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom, vrsnim kompetencijama, entuzijazmom u kontinuiranom zagovaranju i podršci aktivnostima usmjerenim na izgradnju kapaciteta sustava zaštite djece bez pratnje. Na završnom sastanku održanom u lipnju 2017. godine, većina članova Savjetodavnog odbora izrazila je motivaciju za nastavkom djelovanja u formatu „koordinacije za djecu bez pratnje“.

Uspostavljanjem i održavanjem redovnih sastanaka Koordinacije za djecu bez pratnje dugoročno se očekuje povezivanje široke mreže stručnjaka iz civilnog i javnog sektora, koji će međusobno razmjenjivati iskustva, ideje, primjere dobre prakse te nastaviti zagovarati prava i dobrobit djece bez pratnje, u cilju uspostave cjelovitog plana (strategije) i modela skrbi o djeci bez pratnje u Hrvatskoj.

TKO SU DJECA BEZ PRATNJE?

Dijete bez pratnje je državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva mlađa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske, sve dok se ne stavi pod skrb takve osobe, a uključuje i djecu koja su ostala bez pratnje nakon što su ušla u Republiku Hrvatsku.

PROČITAJ VIŠE